Přednášející

Martin Štrupl

Martin Štrupl

Strategická role supply chain managementu

LinkedIn generální ředitel
Hamé s.r.o.

Generální ředitel skupiny Hamé Ing. Martin Štrupl  vystudoval podnikovou ekonomiku, management a logistiku na Vysoké škole ekonomické v Praze.  V Hamé působí od roku 2004 - nejdříve jako ředitel logistiky a distribuce a v roce 2012 se stal generálním ředitelem skupiny Hamé. Je ženatý, má dvě děti. K jeho koníčkům patří: cestování, tenis, cyklistika.

Pavel Zikmund

Pavel Zikmund

Strategická role supply chain managementu

LinkedIn generální ředitel
Grupo Antolin Turnov s.r.o

Michal Polášek

Michal Polášek

Využití počítačových simulací v logistice

LinkedIn Výrobní inženýr
Daikin Industries Czech Republic, s.r.o.

V současnosti působí jako výrobní inženýr ve společnosti DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o. Při studiu na vysoké škole získával první praktické zkušenosti ze stáží a optimalizačních projektů pro společnosti API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o., DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., TBi Industries s.r.o. a Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Již od svého nástupu do současného zaměstnání měl na starosti pravidelné optimalizace zejména logistických toků a layoutů pracovišť. Mezi jeho přímé odpovědnosti patří systematická koncepce vnitropodnikového zásobování výrobních linek a výrobních středisek. V poslední době je to také vedení skupiny pro zavádění nových modelů. V roce 2013 spolupracoval se Západočeskou univerzitou v Plzni na rozsáhlé simulaci konceptu zásobování výrobních linek. Absolvoval školení v továrnách  Rinkai, Kanaoka a Shiga koncernu Daikin v Japonsku.

Libor Siekela

Libor Siekela

Řízení úzkých míst v logistických procesech

LinkedIn Site Manager
SCHENKER spol. s r. o.

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU  Praze. V logistice působí od roku 2002, kdy začínal ve firmě Fritz Companies, později UPS Supply Chain Solutions. Prošel různými pozicemi v oblasti pozemních přeprav, logistiky a skladování. Od roku 2007 působí ve firmě DB Schenker, kde je zodpovědný za vedení logistického centra pro hi-tech zákazníky. Je ženatý a má 3 děti.

 

Jan Chalas

Jan Chalas

Využití chytrých dat v logistice

LinkedIn Business konzultant
Imper CZ

Řadu let působil jako konzultant pro implementaci nástrojů na řízení obchodních procesů. Podílel se na projektech automatizace obchodních aktivit a měřitelného marketingu. Nyní pracuje jako business konzultant ve společnosti Imper CZ, kde pomáhá firmám vyžít data k získání nových zákazníků. Mezi úspěšné projekty firmy IMPER CZ patří leadgen Leady.cz / .com, databáze firem Merk.cz nebo monitoring firem Monitora.cz. Za rok a půl existence je uživatelem některého projektu každá 5. B2B firma v ČR s obratem nad 200 mio a tisíce dalších menších a středně velkých společností.

Michal Šimon

Michal Šimon

Využití počítačových simulací v logistice

vedoucí katedry průmyslového inženýrství a managementu
Západočeská univerzita Plzeň

Od roku 2007 působí na pozici vedoucího katedry průmyslového inženýrství a managementu na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. Za tuto dobu se podílel na intenzivním rozvoji pracoviště, které je v současné době jedním z nejlepších a nejlépe vybavených pracovišť průmyslového inženýrství v České republice. Mezi základní aktivity a oblasti zaměření patří – racionalizace a inovace procesů, logistika a tvorba layoutů, implementace metod průmyslového inženýrství, ergonomie a normování (včetně logistických procesů) a vývoj přípravků, jednoúčelových strojů a automatizační techniky.V rámci dlouholetých projektových zkušeností a implementací metod a postupů v praxi, se v průběhu času podílel na založení řady společností. Poslední aktivity jsou realizovány v rámci společnosti
CIE s.r.o. – Cetre for Industrial Engineering, která je zaměřena na transfer výše uvedených znalostí do podnikatelských subjektů.

Radim Žárský

Moderní logistické technologie

LinkedIn Business Consultant
MECALUX ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o

Martin Dubový

Martin Dubový

Interní logistika ve výrobním prodniku

Auditor a konzultant logistiky

V současnosti působí jako samostatný auditor a konzultant logistiky se zaměřením na procesní a optimalizační projekty v logistice nakupování, plánování a řízení zásob, skladování a manipulace, prodeje a distribuce zboží a to vše s informační vazbou na ERP systémy. Projektů se účastní jak v pozici konzultanta, tak ve výkonných pozicích jako interim manažer.

-         V roce 1999 absolvoval na ČVUT, Strojní fakultě, obor Strojírenská technologie se zaměřením na Projektování výrobních procesů a systémů.

-         Svoje odborné znalosti a manažerské zkušenosti nabyl v letech 1996 - 2011, kdy většinu času pracoval jako manažer v prostředí nadnárodních zahraničních společností, kde byl autorem nebo spoluřešitelem mnoha logistických projektů. Většinu z těchto projektů také výkonným způsobem vedl a zaváděl do praxe.

-         V roce 2010 certifikoval svoje znalosti na LA na úrovni auditora logistiky a 2012 se stal členem Komory logistických auditorů.

Tomáš Stöhr

Tomáš Stöhr

Řízení úzkých míst v logistických procesech

LinkedIn ředitel
Escare s.r.o.

Je od roku 2013 ředitelem společnosti ESCARE. Předtím působil jako manažer projektového týmu ve společnosti API, kde se svým týmem realizoval desítky projektů z oblasti průmyslového inženýrství. Předtím pracoval ve společnosti Linet spol. s r. o., kde se během téměř pěti let intenzivně věnoval implementaci a realizaci metod průmyslového inženýrství a od roku 2008 řídil útvary výroby, logistiky, technologie a plánování. Štíhlé výrobě se ale prakticky věnoval již ve společnosti DURA Automotive CZ, spol. s r.o., kde její principy zaváděl na pozici Průmyslový inženýr a později Process Leadership manažer. Znalosti v oboru získal studiem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na Fakultě managementu a ekonomiky. Absolvoval také kurzy REFA, školení Basic MOST, WITNESS a mnohé další.

Absolvoval studijní cestu do Japonska do závodů FUJI HEAVY INDUSTRY (Subaru); KIKUCHI PRESS KOGYO; AKAIKE KOGYO; NISSAN KOKI; AICHI KIKAI; ROLAND D.G.; TOYOTA MOTOR Kamigo plant, Motomachi plant; YAZAKI SOGIO; JAL MAINTENANCE CENTER

Profesní orientace: strategie, produkční systémy, průmyslová moderace, projektové řízení, týmová práce, systémy motivace, TPM – totálně produktivní údržba, audity produkčních systémů, standardizace, Kaizen a systémy zlepšování, tahové systémy řízení, projektování pracovišť, analýza a měření práce, ergonomie, SMED a jiné.

 

Tomáš Formánek

Tomáš Formánek

Strategická role supply chain managementu

LinkedIn generální ředitel
Logio

Od roku 2005 je partnerem ve společnosti Logio, letos v červenci se stal také jejím generálním ředitelem. Logio působící v oblasti poradenství pro řízení dodavatelských řetězců. Vyvíjí vlastní nástroje pro optimalizaci a plánování procesů a informačních toků. Tomáš se nyní zaměřuje na expanzi do zahraničí. Logio působí dnes v Rusku a střední Evropě, chystá se do Latinské Ameriky.

Tomáš Průžek

Tomáš Průžek

Moderátor

LinkedIn Procesní analytik
Czech Airlines Technics, a.s.

Od září 2014 pracuje na pozici specialista procesní optimalizace ve společnosti Czech Airlines Technics, a.s.. , kde bude mít na starosti implementaci LEAN metod a TWI. Po absolvování studia začínal v automotive společnosti SHOWA Aluminium Czech Republic s.r.o v Kladně, kde se postupně vypracoval až na pozici vedoucího mechanické laboratoře. Od roku 2008 působil v letecké společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., kam nastoupil na pozici Quality Manager a byl pověřen schvalováním výrobních procesů pro programy Boeing a Airbus. Součástí jeho zodpovědnosti bylo také zavedení principů „Problem Solving“. Ve společnosti dále působil na pozici průmyslového inženýra, kde zaváděl Lean nástroje do výrobních a administrativních procesů. Od května 2013 byl ve stejné společnosti na pozici KPO – Kaizen Promotion Officer, řešil strategické projekty zaměřené na zvýšení produktivity, zlepšování kvality a snižování nákladů a také se věnoval zavádění efektivních operačních systémů u strategických dodavatelů. Stejně jako během celé své kariery, tak i nyní pokračuje v lektorování a prezentačních aktivitách na konferencích například v rámci Akademie produktivity a inovací či na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Psaním článků také sdílí zkušenosti v oblasti zavádění metod štíhlé výroby do odborných časopisů.

Jaroslav Bazala

Jaroslav Bazala

Logistika - nové povolání!

LinkedIn prezident
Logistická akademie

V roce 1995 založil spolu s partnery z Nizozemí společnost PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o., které je dosud jednatelem. V roce 2000 byl zakládajícím členem Komory logistických auditorů a následně jejím prvním předsedou. Vedl řadu významných logistických projektů a od roku 2008 je presidentem uznávané certifikační a vzdělávací instituce – Logistické akademie.

Registrovat